Seepia Online
Etusivu Esittely Artikkelit Mediakortti Yhteystiedot

Mediakortti

Ilmoitushinnat:

Takakansi tai aukeama
1200 €
Koko sivu
650 €
1/2 sivua
400 €
1/4 sivua
250 €
Mustavalkoisista mainoksista annetaan 20% alennus. Hinnoista voidaan myös neuvotella.

Ilmoitusmateriaalin toimitus:

Syysnumeroon tarkoitettujen ilmoitusten on oltava toimituksessa 31.10. mennessä ja kevätnumeroon tarkoitettujen 31.3. mennessä. Ilmoitukset voi toimittaa paperilla tai sähköisesti jossakin seuraavista tiedostomuodoista:

  • Portable Document Format (.pdf)
  • PostScript (.ps)
  • Encapsulated PostScript (.eps)
  • Corel Ventura Publisher 8.0 tai vanhempi (.vp)
  • Corel Draw 10.0 tai vanhempi (.cdr)
  • Windows metafile (.wmf)
  • Enhanched Windows metafile (.emf)
  • Kuvatiedostoformaatit: png, gif, tiff, jpg

Tarvittavat kirjasintiedostot on liitettävä mukaan tai tekstit konvertoitava vektorigrafiikaksi. Bittikarttamuotoisissa kuvatiedostoissa suositeltava resoluutio on mustavalkokuville 600 dpi ja väri- sekä harmaasävykuville 300 dpi. Mikäli ilmoitusaineisto ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, veloitetaan ladonnasta, asettelusta jne. aiheutuvat kustannukset.

Seepian toimitus pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta sopimattomiksi katsomiaan ilmoituksia. Seepian toimitus ei myöskään ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista eduista. Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama ilmoitus ole voimassaolevien lakien, muun markkinointisäännöstön, viranomaisten ja mainonnan itsesäännöstelyelinten määräysten tai hyvän tavan vastainen. Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja Seepian toimitukselle.

Seepian toimituksella on oikeus milloin tahansa muuttaa ilmoitushintoja. Tämän jälkeen asiakkaalla on kuitenkin oikeus perua jo tilaamansa ilmoitus.