[an error occurred while processing this directive]

Kirjallisuutta

Lihansyöjäkasvit

[1] B. E. Juniper, R. J. Robins, D. M. Joel, the Carnivorous Plants. Academic Press, San Diego 1989.

[2] Adrian Slack, Carnivorous Plants. Ebury Press, Lontoo 1979.

[3] F. E. Loyd, the Carnivorous Plants. Chronica Botanica Company, 1942

[4] B.A. Meyers-Rice, 2000, Carnivorous Plant FAQ v7.2, http://www.sarracenia.com/faq.html

[5] B.A. Meyers-Rice,, 2000, Galleria Carnivora, http://www.sarracenia.com/galleria/galleria.html

[6] Rick Walker, 2000, Carnivorous Plant Database, http://www.labs.agilent.com/bot/cp_home

[7] David Attenborough, the Private Life of Plants - a Natural History of Plant Behaviour. Domino Books, Jersey 1995.

Raportti Saran Ošista

[1] Márta Csepregi, (toim.), Finnugor kalauz. Panoráma, 1998. (S. 136-149)

[2] Johanna Laakson (toim.), Uralilaiset kansat.

[3] Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen kotisivut.

Metabolian merkit

[1] M. Aksela, T. Laitalainen, M. Mäkelä, T. Virkkala, Mikrokemiallinen laboratorio. Opetushallitus, 1996.

[2] O. Hänninen, Solun fysiologia ja kemia. WSOY, 1968

[3] Eeva-Liisa Kämäräinen, Fluori-18:lla leimatut radiolääkeaineet; 2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoosin ja [18F]fluoromisonidatsolin syntetisointi. (Lisensiaattitutkielma.) Helsingin yliopisto, Radiokemian laitos 1992.

[4] M. Rafelson, S. Binkley, Basic Biochemistry. The Macmillan Company., 1968

[5] Robert Uhlenius, Heikki Saukkonen, Radiokemia. Otakustantamo, Espoo 1978.

Turku Pet Centre,

Kone, joka voitti Napoleonin

[1] Gerald M.Levitt, The Turk, Chess Automaton. McFarland & Company

[2] Simon Achaffer, 1998, The Mechanical Turk, http://ma.hrc.wmin.ac.uk/
ma.theory.5.4.3.db

[9] Alan Cowderoy, 1998, Chess Graphics - Wolfgang von Kempelen, http://www.cowderoy.com/graphics/kempelen.htm

Tykkien ballistiikkaa

[1] Sotatieteen Laitoksen Sotahistorian toimisto (toim.), Talvisodan historia 1. WSOY, Porvoo 1977.

[2] Jyri Paulaharju, Itsenäisen Suomen kenttätykit 1918-1995. Gummerus Kirjapaino OY, Jyväskylä
1996.

[3] Einar Aalto, Antero Hurme, Ohjeita tykistön tarkistusammuntaan korkeilla ilmaräjähdyksillä. Otava,
Helsinki 1936.

[4] Scherbakoff, Välttämättömiä tietoja tykistömiehille. Otava, Helsinki 1919.

[5] A. Höyssä, Kenttätykistön ampumaoppi. Otava, Helsinki 1924.

[6] H. J. Tallqvist, Ulkoballistiikka. Wsoy, Porvoo 1926.

Mancala-pelit

[1] Raija Viitanen (suom.), Suuri pelikirja. Kustannus - Mäkelä OY, Karkkila 1990

[2] Kelly Cline, 1997, MANCALA The Universal Game, http://quark.eou.edu/~clinek/mancala/mancala.html

Martin guerren paluu

[1] Natalie Zemon Davis: The Return of Martin Guerre. 1983

[2] Carlo Ginzburg, Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Tampere 1996

[3] Matti Peltonen, Mikrohistoriasta. Tampere 1999

Mustat aukot

[1] J. P. Luminet, Black Holes. Cambridge University Press, Cambridge 1993

[2] (orig. Les tours noirs. Belford. Paris 1987)

[3] Roman Sexl, Hannelore Sexl, White Dwarfs - Black Holes: an Introduction to Relativistic Astrophysics. Academic Press, USA 1979.

[4] (orig. Weisse Zwerge - schwarze Löcher, Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbeck bei Hamburg 1975.)

[5] Ian Robson, Active Galactic Nuclei. John Wiley & sons, Praxix Publishing, Great Britain 1996.

[6] A. K. Raychaudhuri, S. Banerji, A. Banerjee, General Relativity, Astrophysics and Cosmology. Springer Verlag, USA 1992

[7] Jürgen Ehlers, General Ralativity as a tool for Astrophysics, teoksessa H. Riffet ym., Relativistic Astrophysics. Friedr. Vieweg Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig, Wiesbaden, 1998.

[8] S. W. Hawking, Particle Creation by Black Holes, teoksessa Hawking on the Big Bang and Black Holes, sarjassa Advanced Series in Astrophysics and Cosmology (osa 8). World Scientific, Singapore 1993.